Jèppen Mjènskip, zeg ik dat goed?

29 januari 2018

Dit jier is it 25 jier lyn dat Ljouwert Kultureel Haadstêd fan Europa wie, in hichtepunt yn de Fryske kulturele skiednis. Mei de belangrykste haadrolspilers sjogge wy dêrop werom. De earste yn de rige is Frits Sissing, doedestiids presintator fan de lanlike útstjoering oer de iepening ein jannewaris 2018.

Is it goed as wy de fragen yn it Frysk stelle, menear Sissing?

Geen enkel probleem. Sinds mijn presentatie ben ik een graag geziene gast in het Friese. En daar mag iets tegenover staan, vind ik. Vandaar dat ik me heb verdiept in uw taal, althans waar het gaat om passieve beheersing. Per slot van rekening dient de liefde van twee kanten te komen. Ik doel dan op het kernthema waar toentertijd voor is gekozen, de Jèppen Mjènskip. Zeg ik dat goed?

It koe minder. Mar wat dy útstjoering oanbelanget wie der ek frijwat krityk. Dêr ha jo neat fan meikrigen?

Er was inderdaad veel kritiek, eigenlijk al meteen na de uitzending. Veel kijkers begrepen niet waarom mijn presentatie voortdurend werd onderbroken door een beeldverslag van wat er buiten plaatsvond. Beelden van folkloristische sporten, een paard met een zangeresje en vooral veel regen, lukraak in het rond zwaaiende spotlights in alle kleuren van de regenboog, nee, al te opbeurend was het niet. Daardoor was ik met de regelmaat van de klok, of misschien moet ik zeggen van de Oldehove, buiten beeld, iets wat veel kijkers als storend hebben ervaren. Nee, de verslaggeving van AVRO-TROS viel niet goed in de Jèppen Mjènskip. Zeg ik dat goed?

It koe minder. Achternei kinne wy stelle dat de Kulturele Haadstêd jo persoanlik gjin wynaaien lein hat.

Ik bezweek bijna onder het eerbetoon. Kent u de van oorsprong Friese uitdrukking Op z’n elf en dertigst? Waar de organisatie bij Eleven Fountains had gekozen voor kunstenaars van buiten Friesland, kregen dertig Friese kunstenaars de opdracht evenzoveel portretten van mij te maken. Dit resulteerde in Sissing In Pictures, de vele malen onderscheiden tentoonstelling in het Fries Museum. Een aantal van die Friese kunstenaars is landelijk en zelfs internationaal doorgebroken. Dat is nou pas echt Jèppen Mjènskip. Zeg ik dat goed?

It koe minder. Mar de grutste klapper moast noch komme.

U bedoelt de twaalfde fontein? Zeker, dat was naast de Televizierring de ultieme waardering. Op initiatief van een in Drachten residerende Friese schrijver kwam er een twaalfde fontein met mijn bescheiden persoontje als uitgangspunt. In Drachten dus, in economisch opzicht de échte hoofdstad van Friesland. Een hele eer, al vind ik de titel wel wat lang: A Dadaistic Imagination of The Great Frits Sissing. Maar het past natuurlijk perfect bij het hoge culturele niveau van de Jèppen Mjènskip. Zeg ik dat goed?

It koe minder.