Nominaasje Simke Kloostermanpriis

26 maart 2019

By de Simke Kloostermanpriis sjocht Tymo wakker omheech no't myn berneboek Heech Tymo, sjoch omheech! nomineard is foar dizze priis. De útslach folget meikoarten, sa waard sein yn it parseberjocht. Ofwachtsje dus!