Nijs & Agenda

Nieuws & agenda

Simmergasten 7 juli 2015

Op tiisdei 8 septimber jûns om acht oere by Tresoar sille de nominearren foar de Gysbert 2015 (Elske Schotanus, Ale S. van Zandbergen en ik) yn petear mei Asing Walthaus neffens de opset fan Simmergasten.

mear/meer

Einum op shortlist 2 juni 2015

Op 1 juny is de shortlist fan de Gysbert Japicxpriis 2015 bekendmakke. Einum is ien fan de trije nominearre boeken. Op 11 september makket de sjuery  de einútslach bekend.

mear/meer